vartur
VARTUR Mobile APP

For a better Experience

Open in App 📲
WhatsApp
Send a request

Türkiye'nin güçlü bir askeri gücü var mı?

Türkiye'nin güçlü bir askeri gücü var mı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her türlü dış tehdide karşı korumak üzere kurulmuş olan TSK, son verilere göre 675 bin aktif personeli ile; 5 ana bileşenden oluşan dünyanın en güçlü ordularından biridir: Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri,