خدمات داروخانه ای درترکیه

 

ترکیه ازنظرخدمات بهداشتی درمانی کشوری پیشرفته است.دراین کشوربا وجود پزشکان باتجربه، پرسنل بهداشتی، دسترسی آسان به خدمات بهداشتی ودرمانی وروش های درمانی توام با فن آوری، برخی مقررات برای ارائه خدمات به اتباع خارجی درترکیه اجراء شده است.

 

جهت بهره مندی از بیمارستان های دولتی، دانشگاهی وبیمارستان های خصوصی، لازم است که بیمه درمانی خصوصی یا عمومی داشته باشید. به لطف این بیمه ها، شما دیگر نیازی به پرداخت هیچ گونه خدمات درمانی ندارید یا هزینه های کمی راپرداخت می نماید. 

 

بیمه، شامل خدمات داروخانه ای نیز می باشد زیرا بیمه های خصوصی وعمومی مقدار زیادی از داروها را شامل می شود. با توجه به این مسئله، مالک بیمه درقبال بسیاری ازداروها هیچ گونه وجهی را پرداخت نمی کند. درغیر این صورت، اتباع خارجی بدون در نظر گرفتن ملیتشان همواره موظف به پرداخت تمام هزینه های دارواز جیب خودشان می باشند که متحمل شدن آن سخت است، لذا توسط آژانس املاک ومستغلات وارتور توصیه نمی گردد.

خدمات داروخانه ای درترکیه

 

داروخانه ها درترکیه چگونه کار می کنند؟  

 

برخلاف اروپا و آمریکا، خرید دارو فقط از داروخانه ها امکان پذیر است. خدمات داروخانه ای که توسط مقررات خصوصی اصلاح شده است کاملاٌ موثر و متداول می باشد. وجود "یک داروخانه به ازای هر ۳۵۰۰ نفر" رامی توان دلیل اصلی آن دانست. به همین دلیل یافتن داروخانه درهرمنطقه مسکونی درسراسر کشورتضمین می شود. 

گواهی افتتاح داروخانه فقط متعلق به افرادی می باشد که ازدانشکده داروسازی فارغ التحصیل شده اند. به موازات آن، هنگام مراجعه به داروخانه مستقیماٌ با افراد کاملاٌ خبره ای درارتباط می باشید. 

 

بیمه درچه مواردی داروی شما را می پذیرد یا نمی پذیرد؟

 

افراد بیمه شده جهت استفاده ازخدمات داروخانه ای نیازی به پرداخت هزینه ندارند. با این وجود، برخی داروها مشمول بیمه نمی باشند که دراین صورت پرداخت بدون بیمه صورت می گیرد.

ازطرف دیگر، داروهای بدون نسخه مانند مسکن وتب برنیزدرمحدوده بیمه قرار ندارند. با این حال، این داروها هزینه زیادی ندارند وکاملاٌ در دسترس می باشند. 

 

ساعت کاری داروخانه ها درترکیه

 

بسته به اینکه طول هفته باشد یا آخرهفته، سیستم داروخانه ای ترکیه به شرح زیرعمل می کند:

 

روزهای هفته: ۰۸.۳۰ الی ۱۹.۰۰  

شنبه: ۰۹.۳۰ الی ۱۹.۰۰

 

به غیر از این زمان ها، افرادی که نیازبه خدمات داروخانه ای دارند بایستی داروخانه شبانه روزی پیدا کنند که از طریق اینترنت می توانند پیدا کنند.

ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید Remind