سیستم بهداشت ودرمان درترکیه

ترکیه به خاطر دارا بودن خدمات درزمینه هایی مانند هتل های لوکس، رستوران ها، کافه ها، مراکزتفریحی وموارد دیگر، وهمچنین بخاطرسیستم مراقبت های بهداشتی که در سطح بسیار عالی دربیمارستان های دولتی وشهری یا بیمارستان های خصوصی در سراسر کشور وجود دارد اتباع خارجی را جزب می کند. به عنوان مثال در مورد بهداشت وسلامتی گردشگران می توان درزمینه کاشت مو، جراحی پلاستیک، عمل های جراحی وموارد دیگری که سالیانه هزاران خارجی ازآنها بهره مند می شوند نام برد که نشان دهنده این است که پزشکان با تجربه و فن آوری های پیشرفته ای درترکیه وجود دارد.

 

از طرف دیگر، همانند افراد بومی برای اتباع خارجی ساکن درترکیه نیز کلیه روش های درمانی وسایرخدمات بهداشتی دردسترس است. در متن اصلاحیه های شصتم قانون اساسی ترکیه، به روشنی ذکر شده است که هرفرد حق دارد ازخدمات تامین اجتماعی ومراقبت های بهداشتی برخوردارشود. به موازات آن، وزرات بهداشت ترکیه مؤظف است کلیه خدمات بهداشتی را به کل شهروندان وخارجیان بدون طبقه بندی آنها براساس نژاد، زبان، مذهب، جنسیت، دیدگاه سیاسی، اعتقاد فلسفی یا موقعیت های اقتصادی واجتماعی برعهده بگیرد. مبتنی بر آن، یک فرد خارجی بایستی یکی از سیستم های بیمه درمانی را انتخاب کند: مؤسسه تامین اجتماعی ترکیه (SGK) یا بیمه سلامت شخصی.

Healthcare System in Turkey

 

سیستم اورژانسیِ مراقبت های سلامتی برای مسافرت های کوتاه مدت درترکیه

 

سیستم مراقبت های اورژانسی برای بازدید کنندگان کوتاه مدت درترکیه چه دربیمارستان های خصوصی وچه دردولتی کاملاٌ رایگان است. با این حال، اگر می خواهید برای انجام کارهای غیرضروری مانند چک آپ وآزمایش خون به بیمارستان بروید، در این صورت بایستی مقادیری را برای اقدامات انجام شده پرداخت کنید.

 

بهداشت ودرمان ازطریق بیمه سلامت عمومی

 

منظور از بیمه سلامت عمومی نوعی بیمه است که درصورت بروز هرگونه خطر سلامتی یا جهت حفظ آن، از نظر مالی تمام هزینه ها را تامین می کند. با توجه به اصل توافق متقابل در بین کشورها، افراد خارجی که با وجود داشتن مجوزهای اقامت درترکیه درهیچ الگوی بیمه ای درکشورهای خارجی قرار ندارند تحت پوشش بیمه درمانی عمومی قرارمی گیرند. به همین دلیل هرفرد خارجی که بیش ازیک سال اقامت داشته باشد باید دراین گروه بوده ودارای حق بیمه باشد. نوع بیمه کاملا با ارزش ومفید است وتوصیه می شود به نزدیکترین مرکز تامین اجتماعی خود مراجعه نماید.

 

مدارک مورد نیاز برای درخواست بیمه سلامت عمومی؛

 

● سند مجوزهای اقامت

● اصل یا کپی استاندارد تامین اجتماعی که از موسسه تامین اجتماعی کشور مربوطه دریافت شده است.

● فرم قرارداد کتبی

 

به علاوه، تمام درمان ها( به جزبیماری های مزمن قبل ازبیمه) دربیمه درمان عمومی گنجانده شده اند.علاوه بر این، هر فرد خانواده به جز اعضای خانواده که درخارج ازکشورهستند می تواند از بیمه درمان عمومی استفاده کند مانند:

 

● همسروفرزندان زیر هجده سال

● فرزندان مجرد زیربیست سال درصورت تحصیل دردبیرستان یا معادل آن

● فرزندان مجرد زیر بیست وپنج سال درصورت تحصیل درآموزش عالی

● بدون درنظر گرفتن سن، فرزندان مجرد معلول، پدرومادرمورد تایید مؤسسه

 

در مورد مسئله پرداخت، نسبت پرداخت حق بیمه ۲۴ درصد حداقل دستمزد درترکیه می باشد وبرای دانشجویان خارجی این نسبت ۴ درصد حداقل دستمزد می باشد.

 

خدمات درمانی ازطریق بیمه درمانی خصوصی درترکیه

 

به عنوان یک جایگزین برای سازمان تامین اجتماعی ترکیه شما می توانید از طریق ثبت نام درسیستم درمانی بلند مدت اقدام کنید که در بیمارستان های خصوصی قراردادی، ازطریق موسسات محلی وبین المللی تحت معالجه قراربگیرید. به دلیل استفاده از پزشکان تحصیل کرده به زبان انگلیسی،این مؤسسات بیشتراز مؤسسات عمومی ترجیح داده می شود. علاوه براین، یک مسافر بایستی پرداخت ماهانه آژانس بیمه خصوصی را تامین نماید ومعادل مبلغی که درماه پرداخت میکند خدمات درمانی ارائه شده رادریافت کند. به طورکلی، افراد تحت پوشش بیمه درمانی خصوصی می توانند ازدرمان سرپایی ویا بستری بهره مند شوند. به موازات آن، می توانند ازبیمارستان های خصوصی قراردادی، بدون پرداخت هزینه ویا کم هزینه خدمات درمانی دریافت کنند.حتی اگرشرکت های بیمه هیچ قراردادی با برخی از مؤسسات درمانی نداشته باشند بازهم مقدارکمی از هزینه معالجه راپرداخت می کنند. جهت درخواست بیمه درمانی خصوصی، تعداد زیادی آژانس بیمه درهرشهر وجود دارد که می توانید اطلاعات بیشتری از وب سایت آنها بگیرید یا شخصا به شرکتهای بیمه مراجعه نمایید.

 

بهداشت ودرمان ازطریق مؤسسه تامین اجتماعی درترکیه

 

علاوه براینکه طیف وسیعی ازسیستم های مراقبت سلامتی وجود دارد، درخواست بیمه درمانی به طور قانونی یک نیازاجباری برای اتباع خارجی است. اگرمیزان بیمه درمانی آنها در کشورهای خودشان باشرایط قانونی موجود درترکیه مطابقت داشته باشد، می توانند ازهمان بیمه درمانی درطول اقامت خود دراین کشور بهره مند شوند. خارجیانی که در ترکیه مشغول به کار هستند، توسط کارفرما درمؤسسه تامین اجتماعی ثبت نام می شوند.

 

علاوه براین، مؤسسه تامین اجتماعی ترکیه این اجازه را به اتباع خارجی می دهد تا درکلینیک های عمومی وبیمارستان ها به درمان های سرپایی وبستری بپردازند.همچنین شامل بسیاری ازموارد مانند بارداری، آسیب های ناشی از کاروحرفه ، بیماریها و ازکارافتادگی درموارد ضروری می باشد.

با این وجود جهت کار درترکیه ثبت نام درمؤسسه تامین اجتماعی ترکیه الزامی نیست وبا پرداخت مبلغ مشخصی درماه می توانید درسیستم بیمه حضور پیدا کنید. حق بیمه با توجه به سن، ملیت، سوابق درمانی می تواند تغییر کند.

 

توافق نامه بین المللی تامین اجتماعی

 

ترکیه توافق نامه تامین اجتماعی را باکشورهای زیادی امضاء کرده که طبق این توافق نامه، هریک ازطرفین متعهد می شوند که با کارمندان خارجی به صورت یکسان برخورد نمایند. درمورد قوانین بهداشت ودرمان که با آلبانی، آلمان، اتریش، هلند، آذربایجان،بلژیک، بوسنی ـ هرزگوین، لوگزامبورگ، لیبی، نروژ، چک، رومانی، دانمارک، سوئد، جمهوری ترک قبرس شمالی، فرانسه، مقدونیه، سوئیس وگرجستان منعقد شده ، این کشور ها نیز دارای وضعیت مشابهی با ما هستند.

ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید Remind