اتومبیل خود را به ترکیه بیاورید

آوردن اتومبیل به ترکیه نه فقط برای افراد خارجی که قصد زندگی وکاردر ترکیه را دارند بلکه به دلیل مالیات بالا، پرداخت های اضافی وقیمت سوخت در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بد لیل اختلاف ارز، برای افراد محلی نیزموضوعی سخت وچالش برانگیزی است. به همراه برخی اقدامات سختگیرانه جهت جلوگیری ازتبدیل شدن آن به بازار تجاری برخی امتیازات برای افراد خارجی که تمایل به زندگی در ترکیه رادارند فراهم شده است.

Bring Your Car Into Turkey

چگونه می توانم اتومبیل خود را به ترکیه بیاورم؟

 

باتوجه به اینکه قبلا مالکیت اتومبیل را دراختیار داشته اید، برخی شرایط برای افراد خارجی وجود دارد زیرا مالیاتی از بابت اتومبیل توسط مالک پرداخت نمی شود. با اینحال، مهمترین چیز این است که اتومبیل خود را بطور موقت بیاورید واگر قصد تغییرمکان دائمی برای اتومبیل خود دارید دراینصورت بایستی برخی مالیات ها را پرداخت کنید. با اجرای آیین نامه ای درسال ۲۰۱۵، افرادی که بیش از ۱۸۵ روز درسال درخارج از کشور زندگی می کنند می توانند اتومبیل خود را با شماره پلاک خارجی به ترکیه بیاورند.

 

به علاوه، وسیله نقلیه ای که از کشور خود آورده اید میتواند بمدت دو سال درترکیه بماند، سپس حداقل بمدت شش ماه باید از مرزهای ترکیه خارج شود.در ابتدا مجوز شش ماهه توسط دولت ترکیه داده می شود که می توانید دوره رادر کل تا ۷۳۰ روزتمدید کنید.علاوه براسناد ومدارک مورد نیاز ازقبیل بیمه اتومبیل، گواهی اعتبار،اکیداٌ توصیه می شود در صورتی که مالکیت اتومبیل با شما نباشد وکالت نامه داشته باشید. درصورتی که وسیله نقلیه بیشترازتاریخ انقضا درترکیه باشد، چه می شود؟ در صورتی که بیش از مدت مجاز باشد، بویژه پس از سه ماه، مالکان وسیله نقلیه باجریمه های جدی روبرو می شوند.

 

خرید اتومبیل با پلاک خارجی درترکیه


سوای آوردن اتومبیل به ترکیه، خرید اتومبیل با پلاک خارجی در خارج از کشور ومعتبر ساختن آن درترکیه، بدون پرداخت حق گمرک که "واردات رایگان" نیز نامیده می شود کاملا امکان پذیر می باشد. طبق قانون مربوط به اتباع خارجی، افرادی که درخواست تابعیت ترکیه رامی دهند یا اقامت خود را به ترکیه منتقل می کنند می توانند آزادانه ازمقررات واردات رایگان استفاده کنند بدون اینکه از آنها در مورد اقامت دوساله درترکیه سوال شود.حتی اگرهم حق گمرک راپرداخت نکنید، هزینه های اضافی مانند مالیات برارزش افزوده ومالیات ویژه مصرف به محض ورودتان به کشور صورتحساب می شود.
ورود
نام کاربری
کلمه عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید Remind